เงื่อนไขการสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัครสมาชิกตัวแทนแบรนด์ Coductkoduct

            แบรนด์ Coductkoduct  เป็นแบรนด์นำเข้าสินค้าเกาหลีที่อยู่ภายใต้ บริษัท ไอมาร์เก็ต ไทยแลนด์ จํากัด ขอความกรุณาอ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียดหากสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่ายเข้ามาแล้วให้ถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวและยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ บริษัท ไอมาร์เก็ต ไทยแลนด์ จํากัดกำหนดขึ้นด้วย

1.เงื่อนไขสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย

            ตัวแทนจำหน่ายจะถือเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ต่อเมื่อส่งเอกสารหลักฐานการสมัครให้กับบริษัทไอมาร์เก็ตไทยแลนด์จํากัดและได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตัวแทนจำหน่ายจะได้รับเลขสมาชิกพร้อมบัตรตัวแทนจำหน่ายเพื่อยืนยันสถานะสมัครเสร็จสิ้นให้ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ แบรนด์ Coductkoduct ภายใต้ บริษัท ไอมาร์เก็ต ไทยแลนด์ จํากัด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย 

บุคคลทั่วไป

-สำเนาบัตรประชาชน

เจ้าของธุรกิจ

-สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์

-สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของร้านที่มีชื่อในทะเบียนนั้นๆ

นิติบุคคล

-หนังสือรับรองบริษัท

-ภ.พ. 20

-สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบริษัท

**กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถสมัครด้วยตนเองกรุณาทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของบริษัทระบุชื่อผู้ที่รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

2.ที่มาของผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่จำได้รับจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดังนี้

2.1 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำไปขายต่อในราคาปลีก

2.2 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับส่วนลดพิเศษ ตามแคมเปญ และแพ็กเกจที่บริษัทกำหนด

2.3 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไข มีดังนี้ ซื้อสินค้าครบ 50 บาท รับ 1 แต้ม ทุกๆ 100 แต้ม สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ 25 บาท หรือ

            เมื่อสะสมครบ 10,000 แต้มรับทริปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 ใบ พร้อมบัตรกำนัน Central Card จำนวน 2 ใบ

            เมื่อสะสมครบ 20,000 แต้มรับทริป Dinner Exclusive พร้อม Premium Gift Set

            เมื่อสะสมครบ 60,000 แต้มรับทริปเที่ยว ศรีพันวา ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน กับครอครัว พร้อมรางวัลพิเศษจากทางแบรนด์

            เมื่อสะสมครบ 100,000 แต้มรับทริปเที่ยวเกาหลี และพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าที่เกาหลี 4 วัน 3 คืน

 

2.4 ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับการสนับสนุนสื่อช่องทางการขายตามแคมเปญที่บริษัทกำหนดเช่น Banner ร้านค้า วีดีโอโปรโมทช่องทางการจัดจำหน่าย และอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

  1. ความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย

            3.1 ตัวแทนจำหน่ายต้องจำหน่ายสินค้าในราคาปลีกที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้นไม่สามารถจำหน่ายต่ำกว่าราคาปลีกที่กำหนดแต่สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าที่บริษัทตั้งไว้ได้หากพบว่ามีการขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดบริษัทมีสิทธิเพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

            3.2 ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายหรือการให้ข้อมูลต่อสาธารณะนอกเหนือจากที่บริษัทเป็นผู้กำหนดขึ้น

 

  1. การสินสภาพของตัวแทนจำหน่าย

            4.1 หากบริษัทฯตรวจพบว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นมีพฤติกรรมที่ทำให้บริษัทฯหรือแบรนด์มีความเสียหาย เช่น การตั้งราคาขายปลีกต่ำกว่าที่กำหนดการนำชื่อบริษัทฯหรือแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางบริษัทฯสามารถดำเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

            4.2 ตัวแทนจำหน่ายที่มีการดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมที่ร้ายแรงโดยทางบริษัทฯสามารถดำเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

            4.3 เมื่อบริษัทฯตรวจสอบว่าร้านค้าหรือช่องทางการจำหน่ายของตัวแทนนั้นไม่มีอยู่แล้วหรือไม่มีการจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯโดยทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการสิ้นสภาพของตัวแทนจำหน่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

            4.4 หากตัวแทนจำหน่ายได้พยายามในการทุจริตโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเป็นการสร้างตัวแทนเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มหรือเหตุอื่นใดทางบริษัทสามารถระงับสภาพสมาชิกนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

            ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทฯ ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงทั้งหมดและพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้เป็นความจริงทุกประการหากตรวจพบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้เป็นข้อมูลเท็จ บริษัทสามารถไม่อนุมัติการสมัครตัวแทนจำหน่ายของข้าพเจ้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

            ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบริษัทให้แก่บริษัทไอมาร์เก็ตไทยแลนด์จํากัดในการสมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่

 


coductkoduct

34/16 ม.10 ซ.เอกชัย 16 ถ.เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

Email : admin@imarketthailand.com
Fax : 024160269 ext.109
Tax: 0105558075201
Mon – Fri : 9.00 a.m. – 6.00 p.m.

ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น

LINE
SHOPEE
LAZADA
TIKTOK SHOP